Živočíšna výroba - ekologický chov čistokrvného plemena Limousine.

Pýchou našich pasienkov sú pasúce sa stáda hovädzieho dobytka plemena limousine. Toto plemeno je typické mäsové plemeno s príjemným charakterom a silnejšou postavou. Toto plemeno má výbornú plodnosť a pôrody sú väčšinou bez akýchkoľvek komplikácii a nie je pri nich potrebný ľudský zásah.                                               


Všetok hovädzí dobytok chovaný v Agrodružstve Bánová je celoročne na pastvinách, ktoré sú položené v nadmorskej výške od 400 do 700 m.n.m, čiže vo veľmi podobných podmienkach ako v krajine ich pôvodu.  Podnebie Francúzska je v rôznych oblastiach rozdielne, Juhozápad Francúzka kde má aj pôvod plemeno Limousine je typické predovšetkým klimaticky pomerne drsným počasím, na členitých a svahovitých terénoch s nadmorskou výškou až do 1 000 m.n.m.. Naše stáda sú v im prirodzenom prostredí veľmi spokojné a nemajú tak stres, aj preto sa môžeme tešiť z ich vynikajúcej zdravotnej kondície.

Rastlinná výroba

Agrodružstvo Bánová hospodári na území, ktoré patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Nachádza sa medzi Malou Fatrou, Strážovskými vrchmi až časti Žilinskou kotlinou. Obhospodarované ...

Nový
teleskopický
nakladač

Modernizácia Agrodružstva Bánová


Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby.  
 
 
NAŠE ZAMERANIE
BIO AKTÍVNE HNOJIVÁ
BIO NATURÁLNE SOĽNÉ LÍZY
GRANULOVANÉ KŔMNE ZMESY
 
ARCHÍV
KATALÓG
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244