Rastlinná výroba

RASTLINNÁ VÝROBA

 
Agrodružstvo Bánová hospodári na území, ktoré patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Nachádza s medzi Malou Fatrou, Strážovskými vrchmi a z časti Žilinskou kotlinou. Obhospodarované územie je charakterizované členitým, svahovitým až kopcovitým terénom.

Agrodružstvo Bánová obhospodaruje výmeru 1025,13 ha. Z tejto výmery je cca 572,13 ha ornej pôdy a zvyšok tvoria trvalé trávne porasty. Takmer 90% obhospodarovanej výmery je zaradenej v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Po rokoch neúrody v obilninách , ktoré produkovali straty sa Agrodružstvo rozhodlo zmeniť prístup k pestovaniu obilnín. Na siatie cca 130 ha ornej pôdy sa použijú trhom žiadané komodity – raž, ľan olejný, pestrec mariánsky, konope, mak.

Na zvyšných hektároch ornej pôdy sa zameriame predovšetkým na pestovanie kvalitných tráv a iných rastlinných krmovín v bio kvalite , ktoré využijeme ako vstupnú surovinu na výrobu granulovaného krmiva pre hovädzí dobytok, ovce a kone obohatené o biologicky aktívny jód, potrebné minerály a stopové prvky.

Zodpovedná osoba v oblasti rastlinnej výroby: Ing. Miloš Hulín PhD. Tel.: 0950 723 800

PRODUKCIA RASTLINNEJ VÝROBY

 
SENÁŽ - CENA 75 EUR bez DPH / 500 KG
 
 
SENO - CENA 30 EUR bez DPH / 350 KGV roku 2018 sme zasiali

 
 
Kukuricu 
Lucerna siata

Ovos
 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
BIO AKTÍVNE HNOJIVÁ
BIO NATURÁLNE SOĽNÉ LÍZY
GRANULOVANÉ KŔMNE ZMESY
 
ARCHÍV
KATALÓG
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244