Rastlinná výroba

RASTLINNÁ VÝROBA

 
Agrodružstvo Bánová hospodári na území, ktoré patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Nachádza sa medzi Malou Fatrou, Strážovskými vrchmi a z časti Žilinskou kotlinou. Obhospodarované územie je charakterizované členitým, svahovitým až kopcovitým terénom.

Agrodružstvo Bánová obhospodaruje výmeru 160 ha a v rámci výmery je 100% obhospodarovanej výmery je zaradenej v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Po rokoch neúrody v obilninách, ktoré produkovali straty sa Agrodružstvo Bánová rozhodlo zmeniť prístup k pestovaniu obilnín a rastlinnej výrobe. Na dnes obhospodarovanej pôde sa zameriavame predovšetkým na pestovanie kvalitných tráv a iných rastlinných krmovín v bio kvalite, ktoré využijeme ako vstupnú surovinu na výrobu granulovaného krmiva pre hovädzí dobytok, ovce a kone obohatené o biologicky aktívny jód, potrebné minerály a stopové prvky.

Zodpovedná osoba v oblasti rastlinnej výroby: Eduard Fujak, Tel.: +421 911 212 284

PRODUKCIA RASTLINNEJ VÝROBY

 
SENÁŽ - CENA 75 EUR bez DPH / 500 KG
 
 
SENO - CENA 30 EUR bez DPH / 350 KGV roku 2018 sme zasiali

 
 
Kukuricu 
Lucerna siata

Ovos
 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
 
ARCHÍV
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244