Mechanizácia

MECHANIZÁCIA

 
 
 
Od roku 2015 Agrodružstvo Bánová pristúpilo k modernizácii a obnove celého vozového parku. Do konca roka 2016 by mala byť obnova vozového parku hotová a Agrodružstvo Bánová bude pripravené na poskytovanie kvalitných služieb v oblasti poľnohospodárskej výroby.


Koncom roka 2015 sme zakúpili Teleskopický nakladač do živočíšnej výroby – na kúpu sme získali nenávratný finančný príspevok z EPFRV.


 
 


Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
 
ARCHÍV
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244