Služby

Služby

 Popri poľnohospodárskej výrobe naša spoločnosť poskytuje aj služby so špičkovými poľnohospodárskymi strojmi.
 • Kosenie, obracanie, zhrňovanie
 • Lisovanie slamy, sena
 • Zber sena, senáže
 • Nakladanie teleskopickým nakladačom
 • Postrek pesticídmi,
 • Vývoz vody, močovky
 • Hnojenie – maštalným hnojom
 • Orba, diskovanie, kompaktorovanie, lisovanie
 • Preprava zvierat
 • Vypracovanie a realizácia projektov biologickej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy
 • Zimná údržba cestných komunikácii – odhŕňanie snehu, posyp

 • Ceny služieb – po dohode so zodpovednou osobou - Ing. Miloš Hulín +421 911 212 283
 
ORIENTAČNÝ CENNÍK SLUŽIEB
 
 • Hlboká orba 70 €/ha
 • Stredná orba 60 €/ha
 • Podmietka 39 €/ha
 • Valcovanie 20 €/ha
 • Kyprenie pôdy - kombinátor 60 €/ha
 • Bránenie 40 €/ha
 • Sejba 50 €/ha
 • Postrekovanie 22€/ha
 • Mulčovanie 40 €/ha
 • Kosba 35 €/ha
 • Obracanie 20 €/ha
 • Hrabanie 20 €/ha
 • Lisovanie 54 €/ha
 • Nakladanie materiálu 35 €/hod
 • Prejazd a preprava 2 €/km
 
Ceny sa môžu meniť podľa členitosti terénu a štruktúry pôdy.
Ceny sú uvedené bez DPH.
Pohonné hmoty sú zarátané v cene.

Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
BIO AKTÍVNE HNOJIVÁ
BIO NATURÁLNE SOĽNÉ LÍZY
GRANULOVANÉ KŔMNE ZMESY
 
ARCHÍV
KATALÓG
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244