Služby

Služby

Popri poľnohospodárskej výrobe naša spoločnosť poskytuje aj služby so špičkovými poľnohospodárskymi strojmi.
  • Kosenie, obracanie, zhrňovanie
  • Lisovanie slamy, sena
  • Zber sena, senáže
  • Nakladanie teleskopickým nakladačom
  • Vývoz vody
  • Hnojenie – maštalným hnojom
  • Preprava zvierat
  • Vypracovanie a realizácia projektov biologickej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy
  • Zimná údržba cestných komunikácii – odhŕňanie snehu, posyp

  • Ceny služieb – po dohode so zodpovednou osobou - Karol Cáder, +421 905 804 864
 

Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
 
ARCHÍV
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244