Bio produkty

BIO PRODUKTY

 
GRANULOVANÉ KRMIVÁ / PELETY 
      Vhodné pre hospodárske zvieratá, kone, ovce či iný dobytok a zvieratá.

PODSTIELKOVÉ PELETY 
BIO PRODUKCIA - KRMNÉ ZO SENA
BIO PRODUKCIA - KRMNÉ ZO SENA S MOŽNOSŤOU DOPLNKOV INÝCH KOMODÍT, OVOCIA ČI ZELENINY PODĽA OBJEDNÁVKY A DOHODY
Objednávky: tel.: +421 41/763 45 54, +421 911 212 284 , agrodruzstvo.banova@gmail.com
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
 
ARCHÍV
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244