O nás

História

Agrodružstvo Bánová vzniklo po transformácii bývalého Roľníckeho družstva Brezovec na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.10.1997 v zmysle §221 a nasl. Obchodného zákonníka a schválením stanov. Roky rozkvetu a prosperity družstva pomali ustupovali, až sa družstvo ocitlo na hranici krachu. Bolo nutné urobiť cielené opatrenia, aby sa predišlo nepriaznivému osudu a tak koncom roka 2014 na členskej schôdzi sa zmenilo predsedníctvo družstva. Prišli nové investície, vízie ako prinavrátiť družstvu jeho stratený šat. Našou prvoradou snahou bolo znížiť odkázanosť družstva na štátne dotácie a zabezpečiť aby príjmy družstva v oblasti podnikateľských aktivít boli dostačujúce na pokrytie celého chodu družstva. Dlho sme bilancovali s akým podnikateľským zámerom do agrobiznisu vstúpime. Zamerali sme sa na ekologickú výrobu, chov kvalitného ekologického hovädzieho dobytka a výrobu inovatívnych produktov v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby.
 
 

Súčasnosť

V súčasnosti sú naše podnikateľské aktivity len v začiatkoch, avšak veríme že po prekonaní prvých rokoch, ktoré budú náročné na investície do družstva sa dostaví očakávaný efekt v podobe priaznivejších ekonomických výsledkov. Našou prioritou je zrekonštruovanie chátrajúcich objektov Hospodárskych dvorov v Bánovej a vo Hôrkach, nákup novej mechanizácie do rastlinnej a živočíšnej výroby, nákup technologických liniek na výrobu granulovaných krmív a hnojí v, rozšírenie stáda hovädzieho dobytka.
 
 
 
OBHOSPODAROVANÁ VÝMERA 1025,13 ha
  • ORNÁ PODA: 572,13 ha
  • TTP : 453 ha
EKOLOGICKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA: 932,77 ha
  • ORNÁ PODA : 479,77 ha
  • TTP : 453 ha
 
LOKALIZÁCIA:
Agrodružstvo Bánová vykonáva poľnohospodárske činnosti v 6 katastrálnych územiach ( Bánová, Závodie, Hôrky, Bitarová, Ovčiarsko, Brezany pri Žiline),časť Žiliny a okolie – rádius 8 km.
 
HOSPODÁRSKE DVORY:
  • Hospodársky dvor Bánová
  • Hospodársky dvor Hôrky


Apríl 2016 – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vydal Agrodružstvu Bánová Osvedčenie o zápise krmivárskeho podniku do registra. Registračné číslo: SK 400732
 

 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
BIO AKTÍVNE HNOJIVÁ
BIO NATURÁLNE SOĽNÉ LÍZY
GRANULOVANÉ KŔMNE ZMESY
 
ARCHÍV
KATALÓG
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244