Bio produkty

Svetová zdravotnícka organizácia už v roku 1992 poukázala na prudký nárast chorôb spôsobených nedostatkom jódu a označila nedostatok jódu za skrytý problém Európy. Napriek významným pokrokom dosiahnutým v posledných desaťročiach, problém nedostatku jódu v Európe pretrváva dodnes. Bioaktívny organický Jód pozitívne vplývana organizmus človeka a jeho nedostatok je spúšťačom rôznych závažných ochorení . Tak ako sa deficit jódu prejavuje na zhoršení zdravotného stavu ...

Živočíšna výroba

EKOLOGICKÝ CHOV PLEMENA LIMOUSINE —KRAVY, JALOVICE, BÝKY
Hlavnou činnosťou Agrodružstva Bánová v oblasti živočíšnej výroby je ekologický chov čistokrvného plemena Limousine.

Rastlinná výroba

Agrodružstvo Bánová hospodári na území, ktoré patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Nachádza sa medzi Malou Fatrou, Strážovskými vrchmi až časti Žilinskou kotlinou. Obhospodarované ...

VÝZNAM BIO NATURÁLNEHO JÓDU 
PRE ZVIERATÁ 
A EKONOMICKÝ EFEKT

Nízka úroveň BIO naturálneho jódu v krmivách pre zvieratá a vo vode vedie k zvýšeniu citlivosti zvierat na choroby a k zníženiu koncentrácie jódu v mäse. Je známe, že deficit jódu vedie k oslabeniu imunity, zvýšeniu rizika tvorby opuchov a tiež k chorobám spojených s rôznymi infekciami. Obohatením výživy zvierat o biologický jód sa znižuje nahromadenie rádioaktívneho cézia o 50%.
EKONOMICKÝ EFEKT POUŽITIA BIO NATURÁLNEHO JÓDU:
- zvyšuje dojivosť o 10 - 20%
- zvyšuje tučnosť mlieka o 5 - 10%

Nový
teleskopický
nakladač

Modernizácia Agrodružstva Bánová


Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby.  
 
 
NAŠE ZAMERANIE
BIO AKTÍVNE HNOJIVÁ
BIO NATURÁLNE SOĽNÉ LÍZY
GRANULOVANÉ KŔMNE ZMESY
 
ARCHÍV
KATALÓG
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244