Živočíšna výroba

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

 
EKOLOGICKÝ CHOV PLEMENA LIMOUSINE – KRAVY, JALOVICE, BÝKY

V súčasnej dobe máme 76 ks kráv, 2 ks jalovíc, 2 ks chovných býkov, 2 ks plemenných býkov.

Rozhodli sme sa pre plemeno Limousin, ktoré pochádza z juhozápadného Francúzska. Je to oblasť klimaticky pomerne drsná, charakterizovaná členitým, svahovitým až kopcovitým terénom s nadmorskou výškou až do 1 000 m.n.m. Je to typické mäsové plemeno s veľkým podielom svaloviny a nízkym podielom tuku. Plemeno Limousine nás oslovilo najmä pre dobré skúsenosti s týmto plemenom a tieto kvalitatívne vlastnosti: 

  • VYNIKAJÚCA KVALITA MÄSA
  • PÔRODY BEZ KOMPLIKÁCIÍ
  • SILNÁ POSTAVA
  • PRÍJEMNÝ CHARAKTER
  • DOBRÁ PLODNOSŤVšetok hovädzí dobytok chovaný v Agrodružstve Bánová je celoročne na pastvinách, ktoré sú položené v nadmorskej výške od 400 do 700 m.n.m, čiže vo veľmi podobných podmienkach ako v krajine ich pôvodu. Z naším stádom sme veľmi spokojný, až 98% pôrodov prebieha bez problémov a dobytok je vo výbornej zdravotnej kondícii. Do roku 2015 bol celý chov zameraný na produkciu zástavového dobytka. Od roku 2018 máme otvorenú vlastnú mäsovýrobu, v rámci ktorej spracovávame a predávame hovädzie mäso z nášho chovu, vyrábame vlastné mäsové výrobky z nášho mäsa ako aj z bravčového mäsa - mangalíc od osvečeného dodávateľa.

Je výborné, že Agrodružstvo Bánová sa sústredí od chovu kvalitného dobytka po produkciu výrobkov a predaj konečnému užívateľovi, tj. od primárneho narodenia dobytka na miestnych pasienkoch až po finálny výrobok, či už čerstvé alebo dozrievané mäso.

Predaj maštaľného hnoja - kvalitný maštaľný hnoj hovädzieho dobytka cena 25 Eur s DPH/t + doprava. Dopravu si môžete zabezpečiť individuálne, alebo ju vieme zabezpečiť aj my.

Predaj zástavového hovädzieho dobytka – cena po dohode s vedúcim živočíšnej výroby.

Zodpovedná osoba v oblasti živočíšnej výroby: Eduard Fujak, Tel.: +421 911 212 284


Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
 
ARCHÍV
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244