Živočíšna výroba

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

 
 

Ekologický chov plemena Limousine – kravy, jalovice, býky

 
 
V súčasnej dobe máme 207ks kráv,64 ks jalovíc, 18ks býkov, 5 ks plemenných býkov a 140 ks teliat

Rozhodli sme sa pre plemeno Limousin, ktoré pochádza z juhozápadného Francúzska. Je to oblasť klimaticky pomerne drsná, charakterizovaná členitým, svahovitým až kopcovitým terénom s nadmorskou výškou až do 1 000 m.n.m. Je to typické mäsové plemeno s veľkým podielom svaloviny a nízkym podielom tuku. Plemeno Limousine nás oslovilo najmä pre dobré skúsenosti s týmto plemenom a tieto kvalitatívne vlastnosti:
 
  • VYNIKAJÚCA KVALITA MÄSA
  • PÔRODY BEZ KOMPLIKÁCIÍ
  • SILNÁ POSTAVA
  • PRÍJEMNÝ CHARAKTER
  • DOBRÁ PLODNOSŤVšetok hovädzí dobytok chovaný v Agrodružstve Bánová je celoročne na pastvinách, ktoré sú položené v nadmorskej výške od 400 do 700 m.n.m, čiže vo veľmi podobných podmienkach ako v krajine ich pôvodu. Z naším stádom sme veľmi spokojný až 98% pôrodov prebieha bez problémov a dobytok je vo vynikajúcej zdravotnej kondícii. Do roku 2015 bol celý chov zameraný na produkciu zástavového dobytka. Koncom roka 2016 plánujeme otvoriť vlastnú mäsovýrobu, v rámci ktorej budeme spracovávať a predávať hovädzie mäso z nášho chovu. Ako aj mäso a výrobky z mangelíc od renomovaného dodávateľa.

Predaj maštaľného hnoja - kvalitný maštaľný hnoj hovädzieho dobytka cena 25 Eur s DPH/t + doprava. Dopravu si môžete zabezpečiť individuálne, alebo ju zabezpečíme my.
Predaj zástavového hovädzieho dobytka – cena po dohode s vedúcou živočíšnej výroby. Čiže celá ekonomika bola na produkcii teliat.Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
BIO AKTÍVNE HNOJIVÁ
BIO NATURÁLNE SOĽNÉ LÍZY
GRANULOVANÉ KŔMNE ZMESY
 
ARCHÍV
KATALÓG
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244