Modernizácia Agrodružstva Bánová

AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ si uvedomuje, že na dosiahnutie vývoja svojej podnikateľskej činnosti v podmienkach neustále sa rozvíjajúceho trhu je nevyhnutnosťou rozšírenie vlastného strojového parku ako aj modernizácia jeho areálu. Do roku 2015 sme nedisponovali dostatočným množstvom strojov potrebných k zabezpečeniu efektívnejšej výroby. Strojový park, ktorý malo družstvo k dispozícií bol zastaralý a v nevyhovujúcom stave. Preto v roku 2016 sme sa zapojili do projektu s názvom Modernizácia Agrodružstva Bánová a získali sme nenávratný finančný príspevok z EPFRV 2014 - 2020.  Obstaraním nového technického zariadenia sa dosiahne zvýšenie efektívnosti výroby, nakoľko modernejšia technika bude zároveň šetrnejšia z časového hľadiska, ako aj k životnému prostrediu.
           
   


                       
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
 
ARCHÍV
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244