Granulované krmiváBio naturálne soľné lizy a minerálne blokyBio aktívne hnojivá

IODICA AGRI ECO BASIC
      Granulované krmivo vyrobené z najkvalitnejšieho sena s certifikátom Bio produkcie. Zloženie sena:  Mätonoh trvácny, Ďatelina plazivá, Timotejka lúčna, Reznačka lalačnatá, Kostrava lúčna, Lúčna zmes. Táto základná forma granulovaného krmiva je vhodná ako doplnkové krmivo pre hospodárske zvieratá a komplexné krmivo pre drobné hlodavce.

Výhody v porovnaní so senom:              

·         Lepšia skladovateľnosť produktu, úspora ložnej plochy

·         Menšia prácnosť pri manipulácii

·         Bez výskytu plesní, mikroorganizmov, cudzích predmetov – Mikrobiologické testy

·         Dlhodobé zachovanie výživných látok.

Balenie a cena

  •      Veľkoobjemové balenie s hmotnosťou 1t/360,- Eur
  •       Navrecovanie do vlastného obalu 0,36 Eur/kg

 

   

Objednať
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
BIO AKTÍVNE HNOJIVÁ
BIO NATURÁLNE SOĽNÉ LÍZY
GRANULOVANÉ KŔMNE ZMESY
 
ARCHÍV
KATALÓG
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244