Granulované krmiváBio naturálne soľné lizy a minerálne blokyBio aktívne hnojivá

VACU.BLOC FORTE
Doplnkové krmivo


Doporučené predovšetkým pre hovädzí dobytok v každej produkčnej fáze bez rozdielu veku, váhy a štádia produkčného cyklu.
 
 
Použitie: orálne, voľne dostupné pre zvieratá. Vo voľnom výbehu doporučený jeden blok pre 5 zvierat, v uzavretom ustajnení doporučený jeden blok pre 2 zvieratá. Dojnice skonzumujú medzi 40 a 80g za deň na 10 až 20kg vysušeného bloku krmiva za mesiac, 20 kráv skonzumuje tri bloky za mesiac.
 
Vyhotovenie: 10kg bloky ( netto váha )
 
 
ZLOŽENIE / INGREDIENTS:
Objednať
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2015 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na nákup teleskopického nakladača do živočíšnej výroby. 4.1 
Agrodružstvo Bánová získalo v roku 2016 Nenávratný finančný príspevok z EPFRV na rekonštrukciu budovy a zakúpenie granulačnej linky, projekt 4.2 
 
 
NAŠE ZAMERANIE
BIO AKTÍVNE HNOJIVÁ
BIO NATURÁLNE SOĽNÉ LÍZY
GRANULOVANÉ KŔMNE ZMESY
 
ARCHÍV
KATALÓG
VIDEO
KONTAKT
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Reg. UKSUP: SK400732
010 04 Žilina
TEL.: +421 41 763 45 54
SÍDLO
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
010 04 Žilina - Bánová
IČO: 36376353
DIČ: 2020097244
IČ DPH: SK 2020097244